מעונות היום בתחום המועצה:

בית הלל שדה אליעזר
משמר הירדן אליפלט
כורזים אמנון
כרכום  

 

גני הילדים בישובים הם לרוב גנים תלת גילאים הפועלים במסגרת יום חינוך ארוך.
הגנים קטנים וכפריים ומחוברים להווי היישובי.
ברשות מספר גנים מדגימים מטעם משרד החינוך ו"גנים ירוקים" מטעם המשרד לאיכות הסביבה.