הארכת תוקף רשיונות עסק בתקופת הקורונה

משרד הפנים פועל ללא ליאות על מנת להקל על בעלי העסקים בעקבות משבר הקורונה והגבלת הפעילות העסקית כתוצאה ממנו. כחלק מהקלות אלו, יזם משרד הפנים התקנת תקנות לשעת חירום שיאפשרו  הארכה גורפת של רישיון העסק או ההיתר הזמני וזאת כדי לחסוך את הבירוקרטיה בעת הזו לבעלי העסקים ולהבטיח את רציפות התפקודית של המשק. 

לאחר תום תוקף התקנות לשעת חירום, ועל רקע נסיבות מגפת הקורונה חוקק חוק המאריך באופן אוטומטי את תוקפם של היתרים ורשיונות שמועד פקיעתם חל בתקופה זו וזאת בלא צורך בתשלום אגרה.
אז .. מי זכאי להארכת תוקף ? ובכמה זמן יוארך ?

כל הפרטים בקישור : 

רישוי עסקים – חוק הארכת רשיון והיתר עסק

 

השארת תגובה