ביצוע עבודות פיתוח תשתיות הרחבה 61 יח"ד – ביובל מכרז 66/2020

המועצה מזמינה הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות הרחבה ל 61 יח"ד ביובל

השארת תגובה