ביטול מכרז 66/2020 פיתוח תשתיות ציבוריות עבור 61 יח"ד ביובל

המועצה האזורית מבואות החרמון מודיעה בזאת על

ביטול מכרז 66/2020

פיתוח תשתיות ציבוריות עבור 61 יח"ד ביובל

המועצה מודיעה בזאת על

ביטול מכרז 66/2020 פיתוח תשתיות ציבוריות עבור 61 יח"ד ביובל

בני בן-מובחר – ראש המועצה

השארת תגובה