אמנון, ישוב קהילתי חקלאי צפונית לכפר נחום ולכנרת. נקרא ע"ש מפרץ אמנון שבכנרת.
הוקם בשנת 1983 ע"י בני דור ההמשך של מושבי הגליל וגרעין מפוני סיני. הישוב מונה כ-150 משפחות המתפרנסות משילוב של חקלאות, תיירות ומקצועות חופשיים.
בישוב : גן ילדים, מעון יום, בית ילדים ,מכולת, בית כנסת, מקווה, מרפאה ומועדון נוער.

חינוך 

תלמידי בית ספר יסודי לומדים בביה"ס "רמת כורזים" ותלמידי בית ספר על-יסודי לומדים בביה"ס "עמק החולה" בכפר בלום.
הסעות מועצה מסודרות לבתי הספר .
מערכת חינוך בלתי פורמאלית מופעלת בישוב ע"י מתנ״ס מבואות החרמון וכוללת פעילות חברתית לילדים ולנוער לאחר שעות הלימודים.
בישוב : מכולת, בית כנסת, מקווה, מרפאה ומועדון נוער .

 

אמנון
04-6934522