אישור תושבות

הנחיות לקבלת אישור תושבות

הגוף המוסמך ע"י המועצה להנפיק אישורי תושב הוא – הועד המקומי של הישוב בו מתגורר המבקש.

בקשה לקבלת אישור תושב  – יש להעביר למזכירות הישוב על גבי טופס 1312 של רשות המסים בצירוף צילום תעודת זהות כולל ספח  .

לטופס 1312 – בקשה לאישור תושבות לחץ כאן >>

אישור תושב
אישור תושב
השארת תגובה