אושר תקציב המועצה לשנת 2019

אושר תקציב המועצה לשנת 2019

בישיבת מליאה ראשונה לשנת 2019 שהתקיימה בחודש שעבר – אושר תקציב המועצה  על סך של כ 80 מליון ש"ח.

כמו כן אושרו תב"רים – ( תקציבים בלתי רגילים ) בסכום כולל של כ- 8.5 מליון ש"ח .

לעיון בפרוטוקול הישיבה  לחץ כאן >>

השארת תגובה