רגע היסטורי

רגע היסטורי


פרקים בסיפור הקמתה של מועצה אזורית מבואות החרמון. מבוסס על עבודה שנכתבה בשנת 1979 על ידי מוריס צמח ומנחם פז במסגרת הסמינריון "התפתחות המערכת הפוליטית בישראל מאז קום המדינה". הסמינריון ניתן על ידי ד"ר נתן ינאי מאוניברסיטת חיפה, במסגרת החוג ללימודי ארץ ישראל.ראשי מועצה קודמים


ישעיהו ויינר

כיהן כראש מועצה
בשנים 1974-1982

שלום רובין

כיהן כראש מועצה
בשנים 1982-1992, 1997-2002

יצחק עלי

כיהן כראש מועצה
בשנים 1992-1997