מליאת המועצה

מליאת המועצה

המועצה האזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פי צו המועצות המקומיות/האזוריות.
שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית : מועצה אזורית וועד מקומי.
המועצה מאצילה סמכויות לכל ועד מקומי על מנת לאפשר לו לפעול והוא רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות.
בידי מליאת המועצה הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.
על המליאה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות,
לחוות את דעתה ולבחון את התוכניות ואת התקציבים.
המליאה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות וועדות המועצה.


חברי מליאת המועצה

נציג ישוב

שם חבר המליאה

דוא"ל

אליפלט

יהודה דיין

Yehudax6@gmail.com

אמנון

אבי סילוק

siluky@umtb.co.il

בית הלל

דני שחר

dani129@netvision.net.il

דישון

סעדיה קטעי

yonakitai88@gmail.com

יובל

מוריס פרץ

morisperets@gmail.com

כורזים

אלה עטיה

theatia@yahoo.com

כחל

שמעון אלון

abagalil@gmail.com

כרכום

אלברט פיניאן

albert.p55@gmail.com

מרגליות

איתן דוידי

Eita9786@gmail.com

משמר הירדן

ישראל זיו

mishmarit@walla.com

רמות נפתלי

דורון סאסי

psasi424@gmail.com

שאר ישוב

נאוה ברלב

navabll@walla.com

שדה אליעזר

אמנון אמר

amnon@amarbros.com

 


וועדות המועצה

הוועדות היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות המקומית: הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים בסוגיות השונות בהם עוסקת המועצה .

במועצה אזורית מבואות החרמון  פועלות הוועדות הבאות:
ועדת חינוך , ועדת מכרזים , ועדת הנחות , ועדת תמיכות , ועדת משמעת וועדת מל"ח