מליאת המועצה

מליאת המועצה

המועצה האזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פי צו המועצות המקומיות/האזוריות.
שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית : מועצה אזורית וועד מקומי.
המועצה מאצילה סמכויות לכל ועד מקומי על מנת לאפשר לו לפעול והוא רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות.
בידי מליאת המועצה הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.
על המליאה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות,
לחוות את דעתה ולבחון את התוכניות ואת התקציבים.
המליאה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות וועדות המועצה.


וועדות המועצה

הוועדות היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות המקומית: הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים בסוגיות השונות בהם עוסקת המועצה .

במועצה אזורית מבואות החרמון  פועלות הוועדות הבאות:
ועדת חינוך , ועדת מכרזים , ועדת הנחות , ועדת תמיכות , ועדת משמעת וועדת מל"ח


חברי מליאת המועצה

נציג ישובשם חבר המליאהדוא"ל
אליפלטיהודה דייןYehudax6@gmail.com
אמנוןאבי סילוקsiluky@umtb.co.il
בית הללדני שחר 
דישוןקטעי סעדה 
יובלמוריס פרץ morisperets@gmail.com
כורזיםאלה אטיה 
כחלשמעון אלוןabagalil@gmail.com
כרכוםפיניאן אלברט 
מרגליותאיתן דוידיDa.aitan@gmail.com
משמר הירדןישראל זיו 
רמות נפתלידורון סאסי 
שאר ישובנאוה בר-לבnavabl1@walla.com
שדה אליעזראמנון אמרamnon@amarbros.com