חוק ומנהל


צו המיסים

ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את
הפעילויות השונות של הרשות.
רשות מקומית המעוניינת לשנות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור משרד הפנים והאוצר לשינוי צו המסים.
על כל רשות מקומית לאשר מדי שנה את צו המסים בהתאם להוראות הדין שנקבעו באותה שנה.
צו המסים כאמור הינו בבחינת חקיקת משנה, וככזה יש לו תוקף משפטי מחייב.
בצו המסים נקבעים סוגי הנכסים השונים והתעריפים בשקלים חדשים למטר רבוע שיחולו על כל אחד מנכסים
אלו וכן רשאיות הרשות לקבוע אזורים שונים לחיוב בתחומה.

צו המיסים

צו המיסים לשנת 2022 - לחץ כאן  >>

צו המיסים לשנת  2021 - לחץ כאן >>

צו המיסים  לשנת 2020  לחץ כאן >>

צו המיסים לשנת 2019  לחץ כאן >>

צו המיסים לשנת 2018  לחץ כאן  >>

צו המיסים לשנת 2017  לחץ כאן  >>

צו המיסים לשנת 2016  לחץ כאן  >>

 


חוקי עזר

חוק עזר למועצה אזורית מבואות החרמון 
שמירת הסדר, הניקיון והבטיחות בגנים ובנהרות  - התשס"ז – 2006

לפירוט החוק ברשומות קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי