אגפים ומחלקות חדש

לשכת ראש המועצה

בתחום אחריות לשכת ראש המועצה:
ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח ארוך.
ייצוג המועצה בפני רשויות המדינה וטיפול מול מוסדות הממשלה וגופים וארגונים.
קידום ופיתוח תהליכים בתחום המועצה וברמה האזורית.
קשר עם הנהלות הישובים והתושבים.
גיבוש והובלת מדיניות המועצה ואחריות על מערך שירות איכותי וזמין לתושבים.

 

שםתפקידטלפוןפקסניידדואר אלקטרוני
בני בן מובחרראש המועצה04-681800104-6818047050-5607080BeniB@mvhr.org.il
ליאת קבסהמזכירה בכירה04-681800204-6818047 Lishka@mvhr.org.il
      
לפי חוק הרשויות המקומיות, מוטלת על כל רשות, החובה למנות יועץ משפטי. תפקידו לתת יעוץ משפטי למועצה, לעומד בראשה ולעובדי המועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם ברשות.היועץ המשפטי הינו אחד משומרי הסף ברשות.
יועצת ראש המועצה למעמד האישה הינו תפקיד הנדרש לפי חוק. תפקידה לקדם את רווחתן של הנשים במבואות החרמון והעצמתן, סיוע לתושבות המועצה לשפר את איכות חייהן ולמימוש הפוטנציאל הגלום בהן, קידום פרוייקטים וקשר בין ארגוני הנשים לבין המועצה.
יועצת ראש המועצה לענייני אזרחים ותיקים הינו תפקיד הנדרש לפי חוק.

מבקר המועצה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו:
לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
ממונה תלונות הציבור במועצה מטפל בבירור תלונות בכל תחומי העשייה של המועצה.

אייל לרנר – מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור
טלפון: 04-6818000
דוא”ל : Mevaker@mvhr.org.il

מתפקידיה של הממונה הוא להמליץ ולייעץ לראש המועצה בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית והתנכלות
במסגרת עובדי ומבקרי המועצה.

כמו כן לתת מידע, הדרכה וייעוץ לפונים אליה ולהפנותם לקבלת סיוע רפואי, נפשי או אחר במקרה הצורך.
הממונה משמשת ככתובת אליה ניתן לפנות במקרים של תלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית.
באחריותה להבטיח כי מועצה אזורית מבואות החרמון יהיה מקום עבודה, שאין בו הטרדה מינית או
התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

שמוליק בסקיר – מנהלת משאבי אנוש ורכזת נגישות

טל. 04-6818030
פקס. 04-6818046
הודעות וואטסאפ :  050-5221011 (וואטסאפ בלבד) 
דוא”ל .shmulikb@mvhr.org.il 
במסגרת תקנות השירות, המועצה ממשיכה בפעילותיה להעלאת מודעות הנגישות ויישומה כחלק מביצוע שוטף בעבודה.

אגף מונציפלי - לשכת המנכ"ל

לשכת מנכ”ל המועצה קשורה לכל פעילות המועצה.

בתחום אחריות המנכ”ל ביצוע מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות
יורם מכלוף – מנכ”ל המועצה
טלפון: 04-6818025
פקס: 04-6818055
נייד : 053-7758091
דוא”ל : YoramM@mvhr.org.il
סיוון ביתן – מזכירת מנכ”ל
טלפון: 04-6818024
פקס: 04-6818055
דוא”ל : SivanB@mvhr.org.il
עליזה ביטון -מנהלת הרכש
טלפון: 04-6818024
פקס: 04-6818084
דוא”ל: AlizaB@mvhr.org.il

המחלקה לשירותי חירום במועצה מטפלת בכל נושאי הביטחון בישובים ובמוסדות החינוך של המועצה, תוך שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, השיטור הקהילתי, גורמי הצלה שונים ומשרדי ממשלה.
בין הנושאים שבאחריותה: הפעלת מוקד מועצה, תיאום והפעלת מג”ב ורב”שים בישובים , אחריות על מרכיבי הביטחון בישובים: תחזוקת המקלטים, גדרות ושערים.
המחלקה אחראית להיערכות המועצה ולהכנת תכנית המל”ח – משק לשעת חירום של המועצה.

יורם מכלוף – מנהל המחלקה וממונה ביטחון
טלפון: 04-6818025
פקס: 04-6818055
נייד : 053-7758091
דוא”ל : YoramM@mvhr.org.il
קב”ט מוסדות חינוך – טל עמיחי
טלפון: 04-6818023
נייד : 052-9279547 
דוא”ל: Kabatmosach@mvhr.org.il

מועצה ללא אלימות הינה תוכנית לאומית למניעת אלימות. התוכנית מתמודדת עם כל סוגי ומצבי האלימות, הפשיעה וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים במועצה.

מטרתה להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים ויצירת אקלים מועצתי שמקדם ערכים של כבוד הדדי , סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות האדם.
על פי החלטת הרשות, הפרוייקט מתמקד בתחום החינוך.
צוות התוכנית כולל מדריך מוגנות, סייר אכיפה , ורכזי נעורים מרחביים.

רקפת ראובן , עו”ס קהילתית, מנהלת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
טל: 04-6818060
פקס: 04-6818051
נייד : 053-5569889
דוא”ל : RakefetR@mvhr.org.il

המחלקה לאיכות הסביבה במועצה פועלת להעלאת המודעות הסביבתית בקרב התושבים בשאיפה לחיים בסביבה נקייה, ירוקה ובריאה יותר. המחלקה מטפלת בפינוי אשפה, אחזקת מיכלי אשפה ושטיפתם, הדברת יתושים ומזיקים ומיחזור.

מנהלת מחלקת רישוי עסקים – תמי צדוק

רישיון עסק הינו הליך הכרחי וחשוב על פי חוק לקראת פתיחתו של עסק חדש.
המועצה מייחסת חשיבות רבה לתהליך רישוי עסק, על מנת להבטיח הפעלה של העסק על פי חוק ושמירה על בריאות ובטיחות הציבור.
טלפון: -04-6818016
פקס: 04-6818052
דוא”ל: TammyZadok@mvhr.org.il
כתובת: צומת כח ד.נ. גליל עליון, 1227000
————–
קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים בתיאום מראש: ימים שלישי רביעי וחמישי מ: 10:00-14:00

תושבים יקרים,

החל מתאריך 1.1.2018 האחריות על נושאי ווטרינריה באזורנו עברה למערך השירותים הווטרינרים האזורי של אשכול גליל מזרחי.
ליצירת קשר אנא היכנסו לאתר האינטרנט בכתובת Vet.eastgalil.org.il,
או בטלפון מוקד 24/7 8451*

המחלקה מעניקה שירותי דת ומספקת את המידע ברמה מקצועית וביחס אישי לתושבי המועצה.

בין תפקידיה טיפול במקוואות, בתי כנסת ובתי העלמין בישובים.
קבורה ואבלות – המחלקה משמשת כתובת לנושא חשוב ורגיש זה.
ניתן לפנות לקבלת ייעוץ בתחום היהדות.

משה עמיר – מנהל מחלקת שירותי דת
טלפון: 04-6818029
פקס: 04-6818029
נייד : 7898916–050
דוא”ל : MosheA@mvhr.org.il

הרב שמעון וקנין – 050-7623391

מוקד ומודיעין המועצה הם הקול והפנים שיקבלו אתכם בכל פניה למועצה וינתבו את פנייתכם לגורמים המתאימים במועצה, כמו כן במודיעין המועצה תוכלו לקבל מידע כללי ככל האפשר אודות שירותי המועצה.

מוקד המועצה עומד לרשותכם 24 שעות ביממה וישמח להיענות לכל פנייה.
ציפי שוורץ – מוקדנית
מוקד : 6818*
טלפון: 04-6818000
פקס: 04-6818047
דוא”ל : TzipiS@mvhr.org.il

אגף גזברות ומזכירות

אגף הגזברות אחראי על ביצוע המדיניות הכספית של המועצה בכפוף להנחיות משרד הפנים
ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן.

האגף מטפל בהכנסות המועצה ממשרדים ממשלתיים ומגביית ארנונה, היטלים ואגרות.
האגף אחראי על בניית תקציב מועצה, ניהול ובקרה על התקציבים השונים מול אגפי המועצה.

מחלקת הגבייה אחראית על עריכת השומה וגביית תשלומי ארנונה, היטלים ואגרות מתושבי המועצה ובעלי עסקים.

הארנונה היא מס המוטל על ידי המועצה על המחזיק בנכס והוא נגבה בהתאם לחוק.
חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר של אותה שנה.
שיעורי הארנונה נקבעים על ידי מליאת המועצה והם מתפרסמים בצו המיסים שמפרסמת המועצה אחת לשנה.
ההכנסות מהארנונה מהווים מרכיב עיקרי בתקציב המועצה וכפועל יוצא מכך משמשים למימון
פעילויות ושירותים שמספקת המועצה.

קבלת קהל במחלקת הגביה : ימים א’, ג’, ד’ 08:30-15:00
מענה טלפוני : ימים א’-ה’ 08:30-15:00

צמיחת יישובים:

המחלקה לצמיחת יישובים עוסקת בעידוד, ליווי וסיוע לקליטת תושבים ביישובי מבואות החרמון במסגרת הרחבות קהילתיות. המחלקה מלווה את הישובים בתהליכי צמיחה, קליטה והתחדשות ומהווה כתובת לפניות בנושאי אכלוס מצד משתכנים פוטנציאליים.
צמיחה דמוגרפית מסמלת את חוזקם, התחדשותם ועתידם של הישובים ולכן הוא אחד הנושאים החשובים העומדים על סדר היום של המועצה.
במקביל, עוסקת המחלקה בחיזוק מנגנוני הניהול בישוב, כולל הערכות וביצוע בקרה, קידום פרויקטים קהילתיים, התייעלות והגברת שיתוף הפעולה בין היישובים והמועצה ובין היישובים לבין עצמם.

לימור לוי
מנהלת מחלקת ישובים
טל: 04-6818003
פקס: 04-6817482
נייד : 050-6610235
דוא”ל :m.yeshuvim@mvhr.org.il

מחלקת משאבי אנוש במועצה מטפלת בנושאים הקשורים במשאב האנושי – העובדים.

מתפקידי המחלקה: גיוס, קליטה והשמת עובדים, מתן מענה לעובדים בכל הנושאים הקשורים לתנאי העסקתם ולזכויותיהם בהתאם לתקנות השירות הציבורי, הסכמים קיבוציים ואיגודים מקצועיים.
המחלקה רואה חשיבות רבה בהשקעה ברווחת העובד והכשרתו, תוך שאיפה למצוינות ומחויבות אישית של העובד למקום עבודתו ולאיכות עבודתו.

שמוליק בסקיר – מנהל משאבי אנוש
טלפון: 04-6818030
פקס: 04-6818046
דוא”ל : ShmulikB@mvhr.org.il
הגר גפני – מזכירה
טל: 04-6818076
פקס: 04-6818046
דוא”ל : Hagarm@mvhr.org.il
טלפון להודעות וואטספ בלבד במחלקת משאבי אנוש : 050-5221011

מידע לציבור בחירום ובשגרה, נהול אתר האינטרנט במועצה

מימי רייברן

טל: 04-6818068
פקס: 04-6818035
נייד :054-6145304
דוא”ל : MimiR@mvhr.org.il

אגף חינוך רווחה וקהילה

אגף חינוך רווחה וקהילה במועצה, מפעיל ומטפח מערכת חינוך ייחודית ומושקעת לכל הגילאים.

מחלקת החינוך מלווה את כל מערכות החינוך במועצה- החל ממעונות היום, גני הילדים,
בתי הספר ועד למסגרות החינוך הבלתי פורמלי. מתפקידי מחלקת החינוך לתת מענה לקהילות ולהורים, ללוות ולייעץ לוועדות חינוך בישובים וכן מתן סיוע לוגיסטי כולל למוסדות החינוך כגון: ציוד, בינוי והסעים.

בעלי תפקידים
– סיגלית בר – מנהלת  אגף החינוך
טל: 04-6818033
פקס: 04-6818054
נייד : 052-3770511
דוא”ל : sigalitb@mvhr.org.il
אורה סילוק – מזכירת אגף
טל: 04-6818033
פקס: 04-6818054
דוא”ל : OraS@mvhr.org.il

ענת סויסה – מזכירה
טל: 04-6818034
פקס: 04-6818054
דוא”ל : AnatS@mvhr.org.il

עוסקת באיתור, מניעה וטיפול בנשירה סמויה וגלויה של תלמידים מהמסגרת החינוכית.

עובדת בתיאום עם מחלקות האגף ומוסדות החינוך הרבים בהם ילדי מבואות החרמון מעורבים. הטיפול הצמוד לו זוכים הילדים והמשפחות, הביאו לכך שאחוז הנשירה בין ילדי המועצה שואף לאפס וזאת בזכות מענה לכמה שיותר תלמידים, הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד ואסטרטגיית “מניעה” תוך שילוב כוחות של כל המחלקות באגף.

שולי גבריאלי, עו”ס – קב”ס
טל: 04-6818033
פקס: 04-6818054
דוא”ל : ShuliG@mvhr.org.il

השירות הפסיכולוגי חינוכי במועצה אחראי על רווחתם הנפשית של התלמידים, מתוך הכרה בחשיבות ההיבט הפסיכולוגי בחיי התלמידים.

השירות ניתן לתלמידים ולהוריהם, בכל טווח הגילאים מגיל גן עד תיכון, זאת מתוך כוונה לשמור על רצף הטיפול והמעקב במשך כל שנות הלימוד. בין תפקידיו מסייע השירות גם לצוותים חינוכיים, לקדם את התפתחותם ורווחתם הנפשית של הילדים ובני הנוער.

בעלי תפקידים
אלי הגלילי, פסיכולוג – מנהל
טל: 04-6818016
פקס: 04-6818052
נייד :
דוא”ל : EL@mvhr.org.il
תמי צדוק – מזכירה
טל: 04-6818016
פקס: 04-6818052
דוא”ל : Shefi@mvhr.org.il
פסיכולוגים:
טל: 04-6818016
פקס: 04-6818052

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של תושבי המועצה, תוך מחויבות למקצועיות וזמינות, בהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה ובשותפות עם הגורמים הרלוונטיים במועצה ובאזור.

כל תושב זכאי להסתייע בשרותי המחלקה בהתאם למדיניות המועצה, הנחיות משרד הרווחה וחוקי המדינה. לכל ישוב במועצה ישנה עובדת סוציאלית המהווה כתובת ראשונה לכל פניה מהתושבים.

בעלי תפקידים
לילי שוחט חטיאל, עו”ס  – מנהלת
טל: 04-6818020
פקס: 04-6818051
נייד : 052-3787501
דוא”ל : NehamaM@mvhr.org.il
דפנה גורני – מזכירה ועובדת זכאות
טל: 04-6818020
פקס: 04-6818051
דוא”ל :RevahaM@mvhr.org.il
עו”ס לעניין סדרי דין, טיפול משפחתי
טל: 04-6818019
פקס: 04-6818051
דוא”ל : HadasK@mvhr.org.il
הילה שבלמן, רכזת חוק הסיעוד,
עו”ס לחוק הגנה על קשישים וחסרי ישע, טיפול משפחתי.
טל: 04-6818019
פקס: 04-6818051
דוא”ל : HilaS@mvhr.org.il
רלי אברהמי, עו”ס לפי חוק הנוער
טל: 04-6818019
פקס: 04-6818051
דוא”ל : ReliA@mvhr.org.il
דורון אלקולומברי, עו”ס קהילה, עו”ס לנוער ונערות. מטפלת באומנויות
טל: 04-6818019
פקס: 04-6818051
דוא”ל : DoronE@mvhr.org.il
לילי שוחט-חטיאל, עו”ס רכזת תוכנית “שילובים”, רכזת וועדות תכנון טיפול, ופעוטות בסיכון.
טל: 04-6818019
פקס: 04-6818051
דוא”ל : LiliS@mvhr.org.il
רקפת ראובן , עו”ס קהילתית, מנהלת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
טל: 04-6818060
פקס: 04-6818051
נייד :
דוא”ל : RakefetR@mvhr.org.il

מחלקת התחבורה אחראית להפעלה של מערך הסעות התלמידים באמצעות האוטובוסים הצהובים תוך הקפדה על כללי הבטיחות והביטחון. בנוסף מפקחת ומפעילה גם הסעות באמצעות קבלנים חיצוניים.

המחלקה אחראית גם על ביצוע הסעות לפעילויות חינוך ונוער במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ולאירועי תרבות וספורט.

דובי יחזקאל – מנהל וקצין בטיחות
טל: 04-6818032
פקס: 04-6818050
נייד : 050-7898915
דוא”ל : DubiY@mvhr.org.il
שולי יחזקאל – מזכירה
טל: 04-6818032
פקס: 04-6818050
נייד : 050-7898913
דוא”ל : Shulii@mvhr.org.il

המתנ”ס מוביל את העשייה החברתית במועצה, את תרבות הפנאי והספורט לכל הגילאים ומהווה מערכת מקצועית המקיימת ומובילה תהליכים חברתיים, חינוכיים וקהילתיים בשיתוף התושבים.

בתוך היריעה הרחבה מושם דגש על החינוך הבלתי פורמלי, תרבות, חברה לכלל קהילת מבואות החרמון.

ניר טופר  – מנהל המתנ”ס
טל: 04-6818036
פקס: 04-6997075
נייד : 0526582105
דוא”ל : Nirt@mvhr.org.il
שרית בנדלק – מזכירת המתנ”ס
טל: 04-6818036
פקס: 04-6997075
דוא”ל : SaritB@mvhr.org.il

מחלקת ילדים ונוער במתנ”ס, אחראית על הפעלת שכבת הדרכה וטיפוח מערך רכזים בישובים.

קבוצת המדריכים האזורית הינה הבסיס לקיום הפעילות החינוכית במועצה.
צוות המחלקה יוזם ומפעיל פעילויות אזוריות לבני הנוער, העשרת שעות הפנאי, מחנאות וטיולים לילדים ונוער.

עדי יצחקי – מנהלת
טל: 04-6818036
פקס: 04-6997075
נייד : 050-8257356
דוא”ל : AdiI@mvhr.org.il 

סיון שלו

נייד: 054-4382818

דוא”ל : YaaraK@mvhr.org.il 

רכז הספורט מנהל ומרכז את תחום הספורט במתנ”ס.

מתפקידו לקדם את תחום הספורט במועצה ויצירת אווירה ספורטיבית ואורח חיים בריא .
הרכז מקיים קשר רציף עם פעילי הישובים ויוזם פעילויות , סדנאות והרצאות להגברת המודעות לאורח חיים בריא ומהנה במועצה.

צח אשנר,  רכז ספורט
טל: 04-6818036
פקס: 04-6997075
נייד : 058-5668893
דוא”ל : TsachA@mvhr.org.il

מחלקת תרבות מבואות החרמון, פועלת לעידוד ויצירת תרבות מקומית ואזורית בגליל העליון ופועלת במטרה לאפשר לתושבים לנצל באופן מיטבי את שעות הפנאי שלהם.
מפעלי תרבות שמופקים ע”י המחלקה לתרבות הפכו ברבות הימים לשם דבר בגליל. המחלקה פועלת במטרה לספק מענה לצרכים המשתנים של אוכלוסייה מגוונת, לגילאים שונים ולבעלי תחומי עניין רבים. לצד זה פועלת המחלקה לעידוד, הדרכה ותמיכה בפעילות תרבות בישובים .

מאיה מאיר – מנהלת מחלקת תרבות
טל: 04-6818068
פקס: 04-6818035
נייד : 052-5015446
דוא”ל : mayam@mvhr.org.il

הספריה האזורית מספקת שירותי השאלת ספרים לכלל תושבי המועצה והאיזור.

הספריה הינה מרכז תרבותי, המזמן כר נרחב לפעילויות מגוונות: הרצאות, מפגשי סופרים, הצגות ועוד.
הפעילויות מתקיימות באודיטוריום נעמי בקומת הספריה. לספריה סניף נוסף בביה”ס רמת כורזים . הספריה האזורית ממוקמת במתנ”ס מבואות החרמון .

מאיה מאיר – מנהלת הספריה
טל: 04-6818068
פקס: 04-6818035
נייד : 052-5015446
דוא”ל : mayam@mvhr.org.il
הגר גפני – ע.ספרנית
טל: 04-6648442
פקס: 04-6818035
דוא”ל : HagarG@mvhr.org.il

המרכז הטיפולי הינו מרכז יחיד מסוגו בגליל המזרחי.

במרכז בריכה גדולה המחוממת לטמפ’ גבוהה מהרגיל, ובריכה שיקומית המתמקדת בטיפולי הידרותרפיה ושחייה טיפולית לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
הטיפול ניתן באופן פרטני או בקבוצות קטנות על ידי צוות מקצועי ומיומן, בעל גישות חדשניות בתחום זה. במרכז מועסקים פיזיותרפיסטים, הידרותרפיסטים, מדריכי שחייה ומצילים

הגר שרון – מנהלת המרכז ההידרותראפי
טל: 04-6818036
פקס: 04-6892772
נייד : 050-7420625
דוא”ל : HagarS@mvhr.org.il

מועדון הפיס שבמתנ”ס נותן שירות לאוכלוסיית גיל הזהב.
במרכז פועלים מס’ תוכניות: מועדון הקשיש, מועדון ח-ן ומועדון חלום.

החברים נהנים ממפגש עם חברים בני גילם, ומקשת של תכניות שמטרתן להנעים את זמנם ולעודד אותם לעסוק בפעילויות פנאי ופעילויות גופניות, קוגניטיביות ויצירתיות.

אריאלה אזולאי – רכזת גיל הזהב
טל: 04-6818036
פקס: 04-6997075
דוא”ל : ArielaA@mvhr.org.il
מאיה מאיר – מנהלת מחלקת תרבות
טל: 04-6818036
פקס: 04-6997075
נייד : 052-5015446
דוא”ל : MayaM@mvhr.org.il

אגף תפעול והנדסה

אגף תפעול והנדסה עוסק בגיבוש מדיניות לתכנון פיזי בישובי המועצה ובאיזור שיפוטה.

האגף מלווה פרויקטים בתחום פיתוח ותשתיות, מבני ציבור, מתקני ספורט ועוד, משלב התכנון ועד לביצוע.
האגף מקדם את פיתוח התיירות הכפרית בישובים ובתוכם טיילות נוף ומסלולי הליכה, כל זאת לשיפור חזות היישובים תוך שימת דגש על אופיו המיוחד של כל ישוב.
אגף ההנדסה מקדם יחד עם הישובים את ביצוע ההרחבות, בתכנון, גיוס תקציבים, ליווי ופיקוח, ביצוע פתרונות קצה לביוב והתאמת מבני הציבור לקליטת משתכנים חדשים.

קובי זרקא – מהנדס המועצה
טל: 04-6818010
פקס: 04-6997049
נייד : 050-5892183
דוא”ל : KobiZ@mvhr.org.il
חדווה אלימלך – מזכירת אגף
טל: 04-6818010
פקס: 04-6997049
דוא”ל :HedvaE@mvhr.org.il
מיכל לב – תקציבאית אגף הנדסה
טל : 04-6818006
פקס: 04-6818049
דוא”ל: MichalL@mvhr.org.il