דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 4 תאריך: 02/08/2024 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 7 תאריך: 18/12/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6 תאריך: 07/11/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5 תאריך: 06/09/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5 תאריך: 06/09/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 4 תאריך: 02/08/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 3 תאריך: 14/06/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 3 תאריך: 14/06/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 3 תאריך: 14/06/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 2 תאריך: 26/03/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 2 תאריך: 26/03/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 2 תאריך: 26/03/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1 תאריך: 19/02/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1 תאריך: 19/02/2023 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202204 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202204 תאריך: 14/12/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202204 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202204 תאריך: 14/12/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202208 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים ועדת תמיכות מס' 202208 תאריך: 10/08/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים ועדת תמיכות קבצים:
מספר: 202203 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202203 תאריך: 22/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202202 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202202 תאריך: 22/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202202 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202202 תאריך: 22/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202201 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202201 תאריך: 11/04/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202201 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202201 תאריך: 11/04/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202203 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202203 תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202106 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202106 תאריך: 14/12/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202106 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202106 תאריך: 14/12/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202105 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202105 תאריך: 03/11/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202105 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202105 תאריך: 03/11/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202104 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202104 תאריך: 29/08/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202104 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202104 תאריך: 29/08/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202103 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202103 תאריך: 08/06/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202103 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202103 תאריך: 08/06/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202102 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202102 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202102 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202102 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202101 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202101 תאריך: 19/01/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202101 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202101 תאריך: 19/01/2021 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202007 תאריך: 15/12/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202001 תאריך: 15/12/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202006 תאריך: 15/09/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202005 תאריך: 28/07/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202004 תאריך: 08/07/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202003 תאריך: 17/06/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202002 תאריך: 20/04/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 202001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 202001 תאריך: 06/04/2020 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 1 תאריך: 07/01/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201908 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201908 תאריך: 18/12/2019 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 7 תאריך: 29/07/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 6 תאריך: 11/07/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201905 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201905 תאריך: 01/07/2019 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 5 תאריך: 19/06/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 4 תאריך: 05/06/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 3 תאריך: 15/05/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201904 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201904 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 201903 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201903 תאריך: 17/03/2019 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 201900 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201900 תאריך: 12/03/2019 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 201901 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201901 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 2 תאריך: 11/02/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 1 תאריך: 29/01/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201800 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201800 תאריך: 30/10/2018 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 201802 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201802 תאריך: 20/06/2018 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 7 תאריך: 29/05/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 6 תאריך: 01/05/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201801 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201801 תאריך: 27/03/2018 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 5 תאריך: 27/03/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 4 תאריך: 11/03/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 3 תאריך: 21/02/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 2 תאריך: 21/02/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201802 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים ועדת תמיכות מס' 201802 תאריך: 13/02/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים ועדת תמיכות קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 1 תאריך: 14/01/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201704 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201704 תאריך: 10/12/2017 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 12 תאריך: 20/07/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 11 תאריך: 29/06/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 10 תאריך: 22/06/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 9 תאריך: 16/05/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 8 תאריך: 23/04/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 8 תאריך: 23/04/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 7 תאריך: 14/03/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 5 תאריך: 14/03/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 4 תאריך: 19/02/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 2016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים ועדת תמיכות מס' 2016 תאריך: 01/06/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים ועדת תמיכות קבצים:
מספר: 201503 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201503 תאריך: 09/09/2015 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 201502 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201502 תאריך: 24/06/2015 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 2015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים ועדת תמיכות מס' 2015 תאריך: 01/06/2015 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים ועדת תמיכות קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 6 תאריך: 11/05/2015 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 5 תאריך: 11/05/2015 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 4 תאריך: 07/05/2015 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 3 תאריך: 19/04/2015 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 2 תאריך: 29/03/2015 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201501 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201501 תאריך: 26/03/2015 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדות מכרזים מס' 1 תאריך: 05/02/2015 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדות מכרזים קבצים:
מספר: 201404 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201404 תאריך: 22/09/2014 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 201402 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201402 תאריך: 07/04/2014 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 201401 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 201401 תאריך: 09/03/2014 קטגוריה: סוג: ישיבת מליאת מועצה קבצים:
מספר: 900 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדת חינוך מס' 900 תאריך: 20/11/2013 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדת חינוך קבצים:
מספר: 901 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולים וועדת חינוך מס' 901 תאריך: 07/11/2013 קטגוריה: סוג: פרוטוקולים וועדת חינוך קבצים:
האתר בהרצה