מבזקים


מלגות סטודנטים
תכנית קהילה משטרה  לשנת 2018  מועצה ללא אלימות מבואות החרמון

תכנית קהילה משטרה לשנת 2018 מועצה ללא אלימות מבואות החרמון

במטרה  להעלות את תחושת המוגנות ואיכות החיים שלנו בישובים ערכנו

מוקד המועצה בשגרה ובחירום  6818 * 

מוקד המועצה בשגרה ובחירום 6818 * 

מוקד 6818 *  לרווחת תושבי מבואות החרמון במטרה לשפר את

הקרן לידידות

הקרן לידידות

בפגישה שהתקיימה בין ראש המועצה, בני בן-מובחר ונציגי הקרן לידידות,


לזכר הנופלים

הרשמה לניוזלטר