מחלקת איכות הסביבה במועצה עוסקת בתחום הקיימות , טיפוח וחזות ניקיון המועצה, הטמעת איכות הסביבה והענקת שירות איכותי ומיטבי לתושבים.
המחלקה פועלת באמצעות קבלנים וגופים במרחב המועצה ובשיתוף פעולה מלא עם כלל המזכירויותוהוועדים ביישובים ועם בעלי העסקים במתחמים השונים( מתחם צומת כ"ח, תחנות דלק, מסעדות, רפתות וכו').

הסביבה
מחלקת איכות הסביבה
04-6818013
0529451318
 

 

שירותי המחלקה:
 • פינוי פסולת ביתית וגושית
 • מיחזור (קרטון, נייר ועיתונים, זכוכית, טקסטיל, פסולת אלקטרונית ,אריזות-פח כתום)
 • מערכות ביוב, מכוני ביוב
 • הדברת מזיקים
 • גינון (במתחם המועצה ובמתחם בי"ס רמת כורזים)
 • פיקוח נחלים ופיקוח סביבתי
 • איסוף, ריסוק ופינוי גזם
 • מים (במתחם המועצה ובמתחם בי"ס רמת כורזים)
 • ניטור ודיגום שפכים
 • בדיקת בתים בגמר בנייה
 • טיאוט כבישים (עונתי)
 • שטיפות פחים (עונתי)
 • איש קשר לשירות הווטרינארי באשכול
 • טיפול בגרוטאות ורכבים נטושים
 • דיגום מי שתייה ביישובים
 • הטמעת חינוך סביבתי
 • רכישת מכלי אשפה בתשלום איסוף סוללות ריקות והעברתם למחזור

 

פינוי אשפה

מתבצע בימים ראשון וחמישי ( יישובי עמק החולה ומרכז ), ושני ושישי (יישובי גב ההר ודרומיים)  עפ"י החלוקה הבאה:
ראשון וחמישי-בית הילל, שאר ישוב, כפר יובל, משמר הירדן, אליפלט ושדה אליעזר.
שני ושישי-דישון, רמות נפתלי, מרגליות, כחל, אמנון, כרכום וכורזים.
בתקופות חגים וחופשת הקיץ המועצה מתגברת את תוכנית הפינוי ומוציאה עדכון בהתאם לתושבים.

פינוי גזם

המועצה מפנה גזם ביתי מרחבי היישובים פעם בשבועיים. הגזם נאסף בפינת הגזם היישובית ופעם בשנה מתבצע ריסוק ופינוי גזם.

מחזור

ביישובי המועצה קיימים מתקני מחזור נייר ועיתונים, קרטון, זכוכית, טקסטיל, אריזות (פח כתום) ופסולת אלקטרונית (בחלק מהיישובים, בהמשך יהיה לכולם). מתקני אלו מפונים עפ"י תוכנית חודשית שמופצת בכל תחילת חודש לכלל היישובים.

הדברת מזיקים

מתבצע ע"י קבלן הדברה מוסמך לשטחים ומבנים ציבוריים וזאת עפ"י קריאה.

פיקוח נחלים ופיקוח סביבתי

המועצה באמצעות פקח סביבתי אוכפת את חוקי איכות הסביבה ביישובים ובנחלים שבתחום שיפוט המועצה.

שטיפות פחים

 מתבצע פעמיים בשנה. לפני חגי תשרי  (ראש השנה) ולפני חגי ניסן (פסח).

טיאוט כבישים

מתבצע פעמיים בשנה. לפני חגי תשרי  (ראש השנה) ולפני חגי ניסן (פסח).

פינוי פח כתום

מתבצע אחת לשבועיים בכלל יישוב. בד"כ בימי רביעי. מופץ בתוכנית הפינוי בתחילת כל חודש ליישובים.

ביוב

המועצה מתחזקת את קווי ההולכה, שוחות הביוב הציבוריות, תחנות הסניקה ובורות הרקב וזאת באמצעות קבלן ביוביות וקבלן תחזוקת מכוני הביוב. קבלנים אלו זמינים 24*7 כולל בסופי שבוע וחגים.