מתנ"ס מבואות החרמון

חזון - המתנ"ס הינו מרכז קהילתי, קשוב לצרכי הפרט והקהילה,
שואף לפרוץ דרך במקצועיות ויצירתיות יחד עם התושבים, לחיזוק הזהות והשייכות למבואות החרמון

 

מועצה אזורית מבואות החרמון מפעילה באמצעות החברה הארצית למתנ"סים את המתנ"ס האזורי.
המתנ"ס פועל על בסיס הערכים החברתיים והקהילתיים של החברה הארצית למתנ"סים. כחלק מתפיסה זו המתנ"ס מהווה פלטפורמה ליוזמות חברתיות קהילתיות, העמקת השותפויות עם קבוצות שונות של יזמים חברתיים והנהגות הורים ונוער.
ביסוס תפקידו של המתנ"ס כגורם משמעותי במרחב הקהילתי המספק מגוון פעילויות תרבות, פנאי ועניין להעשרת חיי התושבים בא לידי ביטוי בדגש על המישורים הבאים:

חינוך לערכים, טיפוח ערכי התנדבות ותרומה, כישורי מנהיגות פעילה, ועידוד מעורבות תושבים בקהילה.

  • העמקת השותפות וטיפוח הפעילים החברתיים להעמקת תחושת שייכות מקומית ויצירת חוסן קהילתי.
  • העמקת שותפויות עם הנהגות הורים של בתי הספר והנהגות הורים בישובים.
  • מתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות.

ביסוס מבואות החרמון כמועצה משמעותית לבני הנוער והעמקת מעורבותם כמובילים וכצרכנים של תרבות ופנאי משמעותי וערכי.

  • טיפוח מנהיגות צעירה בעלת השפעה בהובלת פעילות נוער איכותית.
  • מסיכון לסיכוי –  איתור ילדים ובני נוער המצויים בסיכון, בעלי צרכים ייחודיים  ובניית תכנית אישית, אשר תסייע לשילובם המיטבי בקהילה.
  • זיהוי הייחודיות של כל ילד ונער ויצירת מענים מותאמים אשר יאפשרו לבני הנוער לתת ביטוי לחוזקות שלהם.

העמקת הרצף של המתנ"ס עם מערכות החינוך הבלתי פורמלי ומערכות החינוך הפורמלי, להידוק רצף חינוכי מיטבי

  • חיזוק הקשר עם מנהלי מוסדות החינוך הפורמלי ליצירת שותפויות עשייה וביסוס המרחב החינוכי קהילתי.
  • יצירת שותפויות והעמקת התאום של המתנ"ס עם גורמי חינוך בלתי פורמליים הפעילים בקהילה.

טיפוח הון אנושי מקצועי והטמעת אמצעים טכנולוגיים עדכניים להעלאת איכות השירות לתושב.

נוער מדצים מבואות החרמון