במסגרת תקנות השירות, המועצה ממשיכה בפעילותיה להעלאת מודעות הנגישות ויישומה כחלק מביצוע שוטף בעבודה.

שמוליק בסקיר
מנהל משאבי אנוש ורכז נגישות