עוסק באיתור מניעה וטיפול בנשירה סמויה וגלויה של תלמידים מהמסגרת החינוכית.
עובד בתיאום עם מחלקת החינוך ומוסדות החינוך הרבים בהם ילדי מבואות החרמון מעורבים. הטיפול הצמוד לו זוכים הילדים והמשפחות, הביאו לכך שאחוז הנשירה בין ילדי המועצה שואף לאפס.

אני מאמין:
מקסימום מענה בקהילה לכמה שיותר תלמידים, הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד ואסטרטגיית "מניעה" תוך שילוב כוחות של כל המחלקות באגף.

 

אביגיל אליהו
קב"סית
04-6818065