לשכת מנכ"ל המועצה, מתכללת את כל עבודות המועצה, תוך שימת דגש על מחלקות המועצה השונות. 
לשכת המנכ"ל מטפלת בפניות הציבור, שיפור עבודות והתייעלות, יצירת אמון בין התושב למועצה, עבודה מול יישובים וועדים מקומיים, עבודה מול היועץ המשפטי וטיפול בתביעות, תיאום בין מחלקות המועצה השונות, עבודה מול מרכז השלטון המקומי, משרד הבטחון, משרד הפנים משרד לביטחון פנים, פקע"ר וכן רשויות אחרות.
 

פרטי יצירת קשר

יורם מכלוף
מנכ”ל המועצה

סיוון ביתן
מזכירת מנכ”ל

עליזה ביטון
מנהלת הרכש