מתפקידיה של הממונה הוא להמליץ ולייעץ לראש המועצה בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת עובדי ומבקרי המועצה

כמו כן לתת מידע, הדרכה וייעוץ לפונים אליה ולהפנותם לקבלת סיוע רפואי, נפשי או אחר במקרה הצורך.
הממונה משמשת ככתובת אליה ניתן לפנות במקרים של תלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית.
באחריותה להבטיח כי מועצה אזורית מבואות החרמון יהיה מקום עבודה, שאין בו הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

תקנון למניעת הטרדה מינית

לילי שוחט חטיאל
ממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה
046818022
052-3787501