מחלקת יישובים

מחלקת יישובים עוסקת בעידוד, ליווי וסיוע לקליטת תושבים ביישובי מבואות החרמון במסגרת הרחבות
קהילתיות. המחלקה מלווה את הישובים בתהליכי צמיחה, קליטה והתחדשות ומהווה כתובת לפניות בנושאי
אכלוס מצד משתכנים פוטנציאליים. 
צמיחה דמוגרפית מסמלת את חוזקם, התחדשותם ועתידם של הישובים ולכן הוא אחד הנושאים החשובים
העומדים על סדר היום של המועצה.

במקביל, עוסקת המחלקה בחיזוק מנגנוני הניהול בישוב, כולל הערכות וביצוע בקרה, קידום פרויקטים
קהילתיים, התייעלות והגברת שיתוף הפעולה בין היישובים והמועצה ובין היישובים לבין עצמם.

במחלקת יישובים קמה לאחרונה יחידה לפיתוח קהילתי המטרה של היחידה הינה בינוי ופיתוח קהילתי בתוך
יישובי המועצה, באמצעות תהליכי פיתוח וחיזוק המנהיגות המקומית. כגון רכזי קהילה, , ליווי וועדות קליטה
ואקלום - ייזום ועריכת הכשרות ועוד.

פרטי יצירת קשר

לימור לוי
מנהלת מחלקת ישובים

דוניה פארס מרעי
רכזת פיתוח קהילתי