מחלקת התחבורה אחראית להפעלה של מערך הסעות התלמידים באמצעות האוטובוסים הצהובים תוך הקפדה על כללי הבטיחות והביטחון בנוסף מפקחת ומפעילה גם הסעות באמצעות קבלנים חיצוניים

המחלקה אחראית גם על ביצוע הסעות לפעילויות חינוך ונוער במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ולאירועי תרבות וספורט.

פרטי יצירת קשר

שולי יחזקאל
מזכירה

דובי יחזקאל
מנהל וקצין בטיחות