מחירון המרכז ההידרותרפי

 

מנוי לבריכה

חודש                                              230 ₪

3 חודשים                                       600 ₪

חצי שנה                                         1100 ₪

בריכה חודש מטופלים                    150 ₪

כניסה חד פעמית                            50 ₪

 

מנוי משולב - חדר כושר ובריכה

חודש                                              345   ₪

3 חודשים                                       970   ₪

חצי שנה                                         1800 ₪

שנה                                               3450 ₪

מנוי בוקר חצי שנה                        1260 ₪

מנוי בוקר שנה                               2268 ₪מנוי לחדר כושר

חודש                                              275   ₪

3 חודשים                                       770   ₪

חצי שנה                                         1430 ₪

חצי שנה                                         2700 ₪

מנוי בוקר בלבד לחצי שנה             1000 ₪