בתחום אחריות לשכת ראש המועצה

  • ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח ארוך.
  • ייצוג המועצה בפני רשויות המדינה וטיפול מול מוסדות הממשלה וגופים וארגונים.
  • קידום ופיתוח תהליכים בתחום המועצה וברמה האזורית.
  • קשר עם הנהלות הישובים והתושבים.
  • גיבוש והובלת מדיניות המועצה ואחריות על מערך שירות איכותי וזמין לתושבים

פרטי יצירת קשר

לשכת ראש המועצה
ראש המועצה

ליאת קבסה
מזכירה בכירה

מאי להב
עוזרת ראש המועצה