יועצת ראש המועצה למעמד האישה הינו תפקיד הנדרש לפי חוק

תפקידה לקדם את רווחתן של הנשים במבואות החרמון והעצמתן, סיוע לתושבות המועצה לשפר את איכות חייהן ולמימוש הפוטנציאל הגלום בהן, קידום פרוייקטים וקשר בין ארגוני הנשים לבין המועצה.

רקפת ראובן
יועצת למעמד האישה