המועצה מובילה ברמה אזורית ומרכזת את הטיפול באוכלוסיות המיוחדות

תלמידים מרשויות שונות מבקרים בבתי הספר של החינוך המיוחד הממוקמים במתחם המועצה, ומבקרים גם במרכז ההידרותרפי ובחורשה הטיפולית שהוכשרו במיוחד לאוכלוסיות אלו.
בית הספר השיקומי "שחפים" לחינוך מיוחד, הוא בית ספר על אזורי המיועד לתלמידים בעלי פיגור בינוני, קשה וסעודי בקשת גילאים רחבה, משרת רשויות מהגליל ובו שוהים תלמידים מכל המגזרים.
בית הספר זכה בפרסים ארציים על הישגיו לחינוך לעצמאות ועל איכות והשקעת הצוות החינוכי בתלמידים.