התלמידים בחינוך היסודי באזור דרום המועצה נהנים מיום לימודים ארוך בסביבה כפרית ירוקה בביה"ס "רמת כורזים".

בית הספר משמש כמנוף קהילתי ומאופיין בפעילות למען איכות הסביבה וקיימות, חקלאות ושימור אקולוגי של אתרי טבע באזור.
בית הספר נבחר על ידי המחוז כמוביל דרכי פדגוגיה איכותית ומאופיין במגוון מרחבי למידה פעילים, הן בתחום בית הספר והן מחוצה לו.
תלמידים מיישובי צפון עמק החולה משולבים בבתי הספר הקיבוצים באזור על בסיס אזור רישום.