אגף הגזברות אחראי על ביצוע המדיניות הכספית של המועצה בכפוף להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן. 

האגף מטפל בהכנסות המועצה ממשרדים ממשלתיים ומגביית ארנונה, היטלים ואגרות.

האגף אחראי על בניית תקציב המועצה וניהולו, וכן על ניהול ובקרת התקציבים השונים מול אגפי המועצה.

 

פרטי יצירת קשר

אפרת כהן
גזברית המועצה

מזל יצחק
מזכירה
צומת כח ד.נ. גליל עליון, 1227000

הנהלת חשבונות

מנהלת חשבונות ראשית

מנהל חשבונות

מחלקת הגבייה

יהונתן טל
מנהל מחלקת הגבייה

רבקה קטעי
פקידת גבייה

רבקה מתוקי
פקידת גבייה

לינוי דיין
פקידת גבייה