מערך מחלקת ההנדסה והתשתיות של המועצה פועל במגוון תחומים במרחב.

  • גיבוש מדיניות אסטרטגית תכנונית של תחום שיפוט המועצה בהיבטים הפיזיים.
  • ייזום, תכנון, ביצוע ופיקוח על פרויקטים ציבוריים של מבני ציבור, פיתוח תשתיות ציבוריות במרחב וברמה היישובית.
  • הפעילויות מתבצעות בשיתופי פעולה עם כל משרדי הממשלה ורשויות סמוכות ואחרים, הנהלות ישובים, תוך שימת דגש לשיפור
    וקידום תשתיות פיזיות לרווחת הישוב , תושבי המועצה והאזור כולו בפרויקטים אזוריים.

המועצה ומחלקת ההנדסה בשיתוף עם מחלקת ישובים שמו בסדר העדיפויות קידום הרחבות ישובים .

לצורך זה, המועצה ביצעה ומבצעת שדרוג פתרונות קצה לביוב והתאמת מבני הציבור לקידום ההרחבות.

 

פרטי יצירת קשר

קובי זרקא
מהנדס המועצה

חדווה אלימלך
מזכירת המחלקה

מיכל לב
תקציבאית מחלקת הנדסה